Monday, July 26, 2021

RIP: ANH VƯƠNG THẾ PHIỆT

 

CVNN vừa được anh PHẠM HOÀNG báo tin buồn:

 

ANH VƯƠNG THẾ PHIỆT

 

Là anh trai của chị Vương Thị Hạnh (hiền thê của anh Phạm Hoàng) cũng là cựu HS. Nguyễn Huệ Tuy Hòa, PY.

 

Đã mãn phần ngày 25 tháng 7 năm 2021

(Nhằm ngày 16 tháng 6 năm Tân Sửu)

 

HƯỞNG THỌ 77 TUỔI

 

Nguyện xin hương linh anh Vương Thế Phiệt được thanh thản ra đi về nơi cõi Phật.

 

No comments: