Friday, July 2, 2021

CHÚC MỪNG GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC ĐƯỢC KHEN THƯỞNG MARQUIS WHO'S WHO TOÀN THẾ GIỚI.


 

THE MARQUIS WHO’S WHO

PUBLICATIONS BOARD

Is pleased to recognize

LOC HUU KHUONG, PHD

As a receient of the

Albert Nelson Marquis Lifetimes Achievement Award

An Honor Reserved for Marquis Biographees

Who have achieved career longevity

And demonstrated unwavering excellence

In their chosen fields.

 

Sign by Erica Lee.

President. (2021)

 

 

 

“All the past US Presidents, selected world leaders, prime ministers and Nobel prize winners are also nominees in here. I am humbled and honored” KHUONG HUU LOC.

 

 

Marquis Who’s Who mỗi năm để nghị một vài người được công nhận là xuất sắc trên những lãnh vực chuyên môn của họ.  GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC đã được đã được công nhận phục vụ lâu và rất xuất sắc trong lãnh vực kinh tế của anh, cũng như việc giảng dạy ở đại học.

Cá nhân Thukỳxin chúc mừng anh, và cũng là niềm hảnh diện lớn lao cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại.


No comments: