Saturday, July 17, 2021

TÌNH HÌNH KINH TẾ TÀI CHÁNH NƯỚC MỸ THAY ĐỔI TỪNG NGÀY (SBTN - GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Tình hình Kinh Tế Tài Chánh nước Mỹ thay đổi từng ngày ,GSTS Khương Hữu Lộc phân tích tích tình hình tuần qua để Quý vị tiên đoán kinh tế Hoa Kỳ về tương lai

 

https://www.youtube.com/watch?v=0eDdpoXxmxo


No comments: