Saturday, October 23, 2021

BOLSA & SÀI GÒN ƠI ĐỪNG KHÓC! (NGÔ TỊNH YÊN)

 

bolsa

 

Bolsa mưa ít, nắng nhiều

Buổi sáng tổ quốc, buổi chiều quê hương

Bolsa cũng rán tròn vuông

Vương thì tội mà đi thương thế nào

Bolsa túi đựng vàng thau

Trắng đen lẫn lộn nói đâu thành lời

Bolsa bùng nổ một thời

Giọng ca Tuấn Vũ, tuyệt vời Linda

 

NGÔ TỊNH YÊN.

 

saigon ơi đừng khóc!

 

Từng người quỳ từng ngày tiễn đưa nhau

Không khăn sô không tiếng kinh cầu

Dù nghẹn ngào Saigon ơi đừng khóc!

Như xưa nay thường vượt qua bể dâu

Từng người nằm từng người chết cô đơn

Không thân nhân không nén nhang hờn

Dù buồn rầu Saigon ơi đừng khóc!

Đêm tang thương ngày tủi phận quê hương

Từng người ngồi từng người cách ly nhau

Không than van không thiết u sầu

Dù bàng hoàng Saigon ơi đừng khóc!

Như lâu nay mình sẻ áo chia cơm

Sẻ áo chia cơm góc phố hiên phường

Sẻ áo chia cơm em vẫn ra đường

Rồi đã xuôi tay một lần vĩnh quyết

Đời cám ơn em người biết yêu thương

Sẻ áo chia cơm nuôi nhau hy vọng

Sẻ áo chia cơm nguôi khát no lòng

Rồi sẽ qua đi ngày buồn sẽ hết

Giữa đau thương cùng sẻ áo chia cơm…

 

NGÔ TỊNH YÊN.


No comments: