Wednesday, October 27, 2021

HỎI ANH (THƠ Ý NGA PHẦN 44): TRANH VIVI, THƠ LƯU HOÀI; ẢNH NGUYỄN THÀNH TÀI & PHAN THANH TRIẾT.

 HỎI ANH (Thơ Ý Nga phần 44): tranh VI VI; thơ LƯU HOÀI; ảnh NGUYỄN THÀNH TÀI & PHAN THANH TRIẾT

 


 

 

 


 

 

 

HỎI TÂM!

Lá vàng trải thảm đón thu

Em bâng khuâng với ngôn từ của thơ

Một trang giấy trắng đợi chờ

Thơ chưa vẽ được mộng mơ đất trời.

 

Ai người mừng lá nghỉ ngơi?

Nếu mai em… rụng, ai khơi động hồn?

Ý Nga, 23.9.2005

 

 

 

 

GỌI MÙA

Trăng thu vằng-vặc sân nhà

Lá vàng trải thảm, sắc hòa màu trăng

Cành khô lặng ngắm chị Hằng

Cõi về đẹp quá! Khác chăng thiên đàng?

 

Rơi… rơi…góp nhạc, lá vàng

Rơi… rơi…từng chiếc, cảnh càng thêm thu

Mơ gì người chọn cõi tu?

Ước chi, em lựa cửa “tù” mở tâm?

 

Đêm thu, em thức thì-thầm

Câu thơ vẽ cảnh êm-đềm… nhớ Quê

Trăng thu đẹp thế ai dè

Bao nhiêu thương nhớ sắt-se cõi lòng.

 

Hạ đi, thu đến, rồi đông

Một vòng sinh… lão. Sắc Không cũng… rồi!

Cỏ xanh vàng kín lá rơi

Vô Thường, như huyễn! Hạ… ơi! Thu… ời!

Ý Nga, 9.10.2005

 

 

  

THÀ BẠN ĐỪNG TẶNG HOA

*

Cảm tác nhân nghe thầy PH thuyết pháp

*

A ha là bạn quấy

Khi nói xấu người hoài

Hoa trông xinh mơn mởn

Bạn thêm chi ngò… gai?

*

Của đã chia con cái

Gần cuối đoạn đường này

Ai nay cũng nội, ngoại

Thân ái xưa còn đây!

 

Mình, nào ai còn trẻ

Sắp lăn không cần xe

Mai rồi xe lớn bé

Xăng nào vào cũng le*.

 

Đua chi mà háo thắng?

Xe lão cần chi xăng!

Gì vui hơn tình bạn?

Xăng le người, xe lăn!

 

Sau “sẩy đàn tan nghé”

Mất hết, chỉ còn nhau

Sao cứ hoài xâu xé

Đồng hương: thương đồng bào!

Ý Nga, 29.10.2020

*Nói lái và biếm: lăn xe > xăng le (xăng chê) > xe-lăn

*Le: dùng với 2 nghĩa > biếm 1: nhả ra > biếm 2: vô thường, theo nghĩa tiếng Pháp, l’air: không khí.

*Xe lăn thay đôi chân, giúp cho người đi lại khi bị xương khớp hành hạ, già yếu; khi ra vào nhà thương trước và sau khi được cấp cứu hay khi ra nghĩa trang, dù là trước khi hạ huyệt hay đưa vào hỏa thiêu.

  

 

 

NHẬP ĐẠO

Quả rơi, tròn xoáy không gian

Nghe trong tiếng gió nhịp đàn Sắc Không

Rơi… rơi…, xoáy… xoáy… từng vòng

Ngộ tâm đoản khúc Ngọt Dòng Thời Gian.

Ý Nga, 4.9.2008. 

 

 

 

 

VÀNG VÀNG!

Hồng vàng nụ mới vừa ra

Tuần hoàn thu đến, thế là nụ… đi

Lá vàng cũng đẹp cách chi

Thì thôi nhường nhé! Cũng y sắc vàng!

Ý Nga, 5.9.2008.


No comments: