Saturday, October 16, 2021

LAO ĐAO VÌ DỊCH, LIỆU CÁC TẬP ĐOÀN CÓ THÁO CHẠY KHỎI VIỆT NAM? (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Lao đao vì dịch, liệu các tập đoàn có tháo chạy khỏi Việt Nam?

Đại dịch và sự phong tỏa gắt gao đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng ở Việt Nam như thế nào và Việt Nam phải làm thế nào để giữ chân họ không chuyển nhà máy sản xuất sang nước khác?

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/589819188881738

No comments: