Saturday, October 30, 2021

DOANH THƯƠNG VIỆT NAM KHỐN KHỔ VÌ DỊCH BỆNH - LÀM SAO ĐỂ TRỤ ĐƯỢC? (VOA -GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 

Doanh thương Việt Nam khốn khổ vì dịch bệnh - làm sao để trụ được?

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “‘Doanh thương Việt Nam khốn khổ vì dịch bệnh - làm sao để trụ được?”. Các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh ở Việt Nam mở cửa trở lại sau mấy tháng gồng mình chống chọi với đại dịch COVID-19, họ đối mặt vô vàn khó khăn, thách thức. Làm sao để các doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam có thể sinh tồn sau đại dịch? Chính phủ cần có những hỗ trợ gì?

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/4452599981454244
No comments: