Monday, October 18, 2021

PHU NHÂN CỐ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU TỪ TRẦN TẠI SAN DIEGO, CA.

 

Phu nhân Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từ trần tại San Diego, CA.

 

Phu Nhân Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu đã qua đời ngày 15 tháng 10 năm 2021 tai San Diego. Chắc đám ma chỉ trong vòng gia đình mà thôi.

 

 

Vừa hay tin bà
Nguyễn Thị Mai Anh cựu Đệ Nhất phu nhân của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từ trần .
Xin thành kính phân ưu cùng gia quyến và gửi nén hương lòng kính viếng hương hồn của bà .
Cháu kính cẩn tiễn bà Nguyễn Thị Mai Anh về nơi an nghỉ vĩnh hằng 
🙏

Sinh thời bà Nguyễn Thị Mai Anh là người phụ nữ tài sắc và đức độ .
Bà luôn đau đáu nỗi lo y tế cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn , bà thường vận động khắp nơi để cứu giúp những con người khốn khổ trong cuộc sống.
Bà ra đi , để lại bệnh viện Vì Dân , một minh chứng cho tấm lòng nhân ái yêu người của bà .
Xin một lần nữa kính cảm ơn công đức bà để lại cho hậu thế .

No comments: