Saturday, October 16, 2021

TỈNH MÊ ĐỜI (VIỄN PHƯƠNG)

 Viễn Phương

Tỉnh mê đời

Vẫn lối ta đi vẫn lối về!/ Bước chân nhẹ bẫng bước chân quê. (Hình: Triết Trần)

Phố vắng chiều nay phố vắng người

Mộng đầy thương nhớ mộng đầy vơi

Hoàng hôn buông phủ hoàng hôn đợi

Chiếc bóng xa xưa chiếc bóng vời

Khắc đậm yêu thương khắc đậm rồi

Thế mà cay đắng thế mà thôi

Tơ vương chi bấy tơ vương rối

Tận đỉnh đau thương tận đỉnh đời

Vẫn lối ta đi vẫn lối về!

Bước chân nhẹ bẫng bước chân quê

Sầu nhân trả lại sầu nhân thế

Ảo thực ai hay ảo thực hề


No comments: