Saturday, October 9, 2021

GÓI HỖ TRỢ TÁI THIẾT KINH TẾ NÊN NHƯ THẾ NÀO CHO TRÚNG ĐÍCH (VOA-GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Gói hỗ trợ tái thiết kinh tế nên như thế nào cho trúng đích

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Gói hỗ trợ tái thiết kinh tế nên như thế nào cho trúng đích”. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam mới loan báo sẽ có gói hỗ trợ lớn để tái thiết kinh tế. VOA thảo luận với GS TS Khương Hữu Lộc về việc gói này nên được thiết kế thế nào để đạt được mục đích.

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/173821378159181

No comments: