Saturday, October 23, 2021

THU NHỚ (THIÊN DI)

 

Thu nhớ

 

tuổi lá thu buồn gió cuộn xoay… (Hình: Nguyễn Bá Trạc)

 

Xứ người tuyết trắng có còn bay
nhấp chén rượu khan chạnh nhớ đầy?
xót xa đem cạn cùng men đắng
chếnh choáng trông về khoé mắt cay…

Hành trang trĩu nặng gánh vai gầy
mờ khói non xa trắng tóc mây
nỗi niềm bạc phếch mòn gai xước
tuổi lá thu buồn gió cuộn xoay…

Nắng xưa mưa cũ gọi tìm về
tiếng cuốc xé lòng sao tái tê
em đứng bơ vơ nghe gió động
nhắc nhau một thuở bướm hoa kề

Xứ người xuân biết đã về chưa?
có nhớ nắng vàng trải lối xưa?
khắc khoải tiếng ve tan cuối hạ
người đi ly biệt đã bao mùa…

 

9/9/2021

Thiên Di

 

No comments: