Wednesday, October 20, 2021

THƯƠNG TIẾC BÀ MAI ANH (CAO MỴ NHÂN)

 

 THƯƠNG TIẾC BÀ MAI ANH. 


 Vô cùng thương tiếc bà Mai Anh

 Nhân dáng ôn nhu, tính khí lành

 Một thủa tham gia làm việc thiện

 Nhiều lần tới hội góp công thành

 Ngữ ngôn thuần hậu khi giao tiếp

 Đạo hạnh khiêm cung lúc đấu tranh

 Phụng sự gia binh trên đất nước

 Phu nhân Tổng Thống đẹp phương danh …


    Los Angeles  18 - 10 - 2021

             CAO MỴ NHÂN 


*** Xin bấm vào những web dưới để đọc thêm tin tức:


 ·      VÀI HÀNG NHỚ LẠI BÀ NGUYỄN THỊ MAI ANH, PHU NHÂN C...

·      CỰU ĐỆ NHẤT PHU NHÂN VNCH NGUYỄN THỊ MAI ANH QUA Đ...

·      PHU NHÂN CỐ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU TỪ TRẦN TẠ...

 


Phu nhân Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từ trần tại San Diego, CA.

Bà Nguyễn Văn Thiệu - Khuê danh Nguyễn Thị Mai Anh

vừa qua đời. Hưởng thọ 90 tuổi (1931 - 2021)

Thành kính tiễn đưa bà với nén nhang lòng thương tiếc. 🙏🙏🙏💞🌷

Nguyện cầu linh hồn hồn bà SỚM VỀ NƯỚC CHÚA 

 

Sinh thời bà Nguyễn Thị Mai Anh là người phụ nữ tài sắc và đức

độ


Bà luôn đau đáu nỗi lo y tế cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó

khăn , bà thường vận động khắp nơi để cứu giúp những con người

khốn khổ trong cuộc sống.

Bà ra đi , để lại bệnh viện Vì Dân , một minh chứng cho tấm lòng

nhân ái yêu người của bà .


Xin một lần nữa kính cảm ơn công đức bà để lại cho hậu thế .

No comments: