Thursday, October 28, 2021

RIP: LAN (CAROL) HÀN.

 

Thukỳ vừa được Anna Thái cho biết tin buồn là chị:

  

LAN (CAROL) HÀN

Cựu học sinh Phú yên

Vừa mãn phần vào ngày 24 tháng 10 năm 2021 tại California.

 

HƯỞNG THỌ 73 TUỔI.

 

Toàn thể cựu HSPY, và riêng cá nhân GĐ của Thukỳ thành thật chia buồn cùng Anna Thái & tang quyến.  Nguyện xin hương linh chị Lan Hàn sớm về cõi vĩnh hằng.

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN &

CHIM VỀ NÚI NHẠN.

 


No comments: