Wednesday, October 13, 2021

MẤT MẸ (BẰNG SƠN)

 

  Mất  Mẹ

 

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 

Xin đừng khóc dẫu từ đây cách biệt

Bóng mẹ hiền mãi mãi phía trời xa

Giọt sương đêm lóng lánh dưới trăng ngà

Hay nước mắt tiếc thương người quá cố ?

 

Ngày xưa mẹ nuôi đàn con gian khổ

Vẫn mỉm cười chan chứa một niềm vui

Làm sao con quên được củ khoai lùi

Nồi bắp luộc những ngày mưa gió lạnh

 

Giờ đây mẹ như chim trời rũ cánh

Thoát kiếp người thành cát bụi mây bay

Mắt nhìn  theo bao nỗi nhớ đong đầy

Chờ đêm xuống nhờ sao tìm bóng mẹ

 

Chiều đưa tiễn lòng ai không buồn tẻ

Mẹ đi rồi vòng tay ấm buông lơi

Vấn khăn tang tim con trẻ rã rời

Cài hoa trắng từ đây con mất mẹ

 

             Mất Mẹ

 

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

 

              Bằng Sơn

No comments: