Sunday, October 10, 2021

MƯỚI THƯƠNG (LÃO CÒ)

 

MƯỜI THƯƠNG

 

MỘT THƯƠNG  mắn đẻ sồn sồn

Ba năm hai đứa bày con đầy nhà

HAI THƯƠNG   mái tóc đuôi gà

Gánh gồng tần tảo việc nhà lo toan

BA THƯƠNG  dạy trẻ con ngoan

Trình thưa lễ phép xóm làng khen thương

BỐN THƯƠNG  hiếu hạnh song đường

Thay chồng phụng dưỡng tròn gương dâu hiền

NĂM THƯƠNG  thờ phụng tổ tiên

Tròn năm cúng kính bề trên ông bà

SÁU THƯƠNG  quán xuyến gia hòa

Ông bà cô bác cả nhà mến thương

BẢY THƯƠNG tần tảo nuôi chồng

Băng rừng vượt suối  gánh gồng tầm phu

TÁM THƯƠNG  làm vợ tên tù

Tìm chồng hóc núi rừng sâu chẳng nề

CHÍN THƯƠNG chung thủy một bề

Cánh hoa thời loạn chẳng hề ngã nghiêng

MƯỜI THƯƠNG  đời lắm ưu phiền

Chờ chồng vạn dậm trọn bền phu thê.....!

 

Lão cò

 


No comments: