Wednesday, October 20, 2021

THƠ DZUI VÀ NHỮNG CHUYỆN DZUI...

 


Ai Sai Ai Đúng ?  (*)            

Xưa nay, nhất vợ nhì trời,

Vợ luôn luôn “đúng” ; chồng thời luôn “sai”

Gia đình, chế độ độc tài

Chồng hiền nhịn vợ, trong ngoài ấm êm!

 

Nhịn hoài, rồi cũng phát điên!

Một hôm nổi đóa, vùng lên tỏ bày.

Chỉ tay mặt vợ, nói ngay:

- Từ nay tui đúng ; bà sai hoàn toàn!

 

Vợ trừng mắt!... chưa hỏi han,

Thì chồng đã xẹp, như đàn lạc tông

Rằng: - Tui nói, bà hiểu không?

Tui luôn làm “đúng” mọi công việc nhà

 

Đúng sáng, cà phê cho bà,

Đúng 9 giờ, lái xe ra Sở làm,

Về, đúng 5 giờ 15

Đúng 10 rưỡi, dọn giường nằm, bóp chân…!

 

Còn bà, “sai”, đủ mọi phần,

Sai tui, rửa chén, dọn sân, quét nhà

Sai tui, giặt ủi đồ bà

Sai tui ra chợ, mua quà tùm lum!

 

Nhà này, bà chính “Bà Trùm”!

Còn tui, tui cứ lum khum vâng lời.

Tui bị bà sai quá trời!


Thấy chưa?... tui đúng là người chồng ngoan!

 

“Ai Sai – Ai Đúng” …  miễn bàn !

 

          Trần Quốc Bảo

                  Richmond, Virginia

Thích nhìn ảnh vợ

 

 

Một anh chàng thấy bạn của mình hay lôi ảnh của vợ ra ngắm liền hỏi:

 

-"Sao cậu hay lấy ảnh vợ trong ví ra nhìn hoài vậy? Có gì lạ không?"

 

- Khi mình gặp những phiền phức trong cuộc đời, mình lấy ảnh cô ấy ra nhìn là mình hết lo lắng ngay.

 

- Vậy sao? Hình ảnh vợ đã khích lệ cho tinh thần cậu phải không?

 

- Đúng vậy, khi nhìn ảnh của cô ấy, mình tự an ủi là con vợ như vậy mà mình còn chịu được thì không có phiền phức trên thế gian này mà to lớn hơn thế nữa.

 

- !!!

 

 
No comments: