Saturday, October 30, 2021

CÁO PHÓ CỦA GIA ĐÌNH BÁC LƯU SĨ CÁCH.

CVNN vừa nhận được CÁO PHÓ

ba của Lưu Thanh Châu 

(cựu HS Tuy Hòa, PY) là bác:

 

 

LƯU SĨ CÁCH

Pháp Danh QUÃNG THIỆN HIỀN

 

Cố vấn của Hội Aí Hữu Đức-Trí Tuy-Hòa , PY

Đã mãn phần ngày 23 Tháng 10 Năm 2021 

tại Hoa Kỳ.

 

HƯỞNG ĐẠI THỌ 98 TUỔI.


 

Những anh chị nào ở California nếu có thể xin đến thăm viếng & tiễn đưa bác đến nơi an nghỉ cuối cùng.  Xin chân thành cảm ơn.

No comments: