Wednesday, October 27, 2021

LẮNG NGHE TÂM THỨC CHUYỂN MÌNH (NHẤT PHƯƠNG)

 


Lắng nghe tâm thức chuyển mình

 

Con là hạt bụi vô tăm

Lăn trầm theo gió vào thăm am thiền

Ngậm ngùi ôm đóa sầu miên

Trăm năm dấu sẵn nơi miền ẩn thân.

 

Đỉnh chung, hương phấn xoay dần

Đời vui cõi tạm, thoáng gần thoảng xa

Sảy chân đứng giữa Ta Bà

Phồn vinh rực rỡ, hóa hoa...Lục Bình.

 

Lắng nghe tâm thức chuyển mình

Quyện quanh chung bóng, chung hình nước non

Được thua, thế giới vẫn tròn

Dối gian đen trắng, xoáy mòn nghĩa nhân.

 

Chạnh lòng, lê gót bâng khuâng...

Dõi theo sông núi, phong trần một phen

Dường như độ nở mùa Sen

Mà sao Hạt Bụi lấm lem má đào ?

 

Sông sâu lỡ cạn khi nào?

Núi cao ngó xuống nghẹn ngào ủi an...

này con, Hạt Bụi lang thang

Tìm đâu Tổ Quốc cuối làng Nhẫn Tâm ???!

 

Nhất-Phương.

 


No comments: