Monday, October 11, 2021

THU THA HƯƠNG (TRẦN CÔNG/ LÃO MÃ SƠN)

 


 THU THA HƯƠNG

               Lại một mùa THU đến nữa rồi !

               Sương THU hiu hắt, lá vàng rơi

                  Gió THU lành lạnh lay cành lá

                Một mảnh trăng THU tận cuối trời.                                      

              THU đến, THU đi, THU lại đến

              Quê hương bỏ lại mấy THU rồi

               Mong một mùa THU về quê cũ

               THU hồi hương còn mãi xa xôi.

  

                  Chiều THU chạnh nhớ về quê Mẹ

              Thẫn thờ nhìn chiếc lá THU rơi   

              Thương chiếc lá vàng bay theo gió

               Tha hương buồn lắm lá vàng ơi !

 

                             Trần Công/Lão Mã Sơn

        

No comments: