Tuesday, October 26, 2021

RIP: LƯU SĨ CÁCH.

 
CVNN vừa nhận được tin buồn 

ba của Lưu Thanh Châu 

(cựu HS Tuy Hòa, PY) là bác:


 

 

LƯU SĨ CÁCH

Pháp Danh QUÃNG THIỆN HIỀN

 

Cố vấn của Hội Aí Hữu Đức-Trí Tuy-Hòa

Đã mãn phần ngày 23 Tháng 10 Năm 2021 

tại Hoa Kỳ.

 

HƯỞNG THỌ 97 TUỔI.

 

Thành thật chia buồn cùng Lưu Thanh Châu & tang quyến.  Nguyện xin hương linh bác sớm về cõi vĩnh hằng.

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN &

CHIM VỀ NÚI NHẠN


No comments: