Wednesday, October 13, 2021

ĐƠN XIN HỌC (NGUYỄN BÍNH) & THƠ HỌA- ĐƠN XIN TÌNH (NGUYÊN TRẦN)

                        

                                             Đơn xin học

 

“Ước gì tôi được quen cô giáo

Để đến theo cô học vỡ lòng

Chỉ sợ trò đông bàn ghế chật

Tuổi nhiều cô có nhận cho không?

Nếu cô đồng ý nhận cho tôi

Tôi sẽ theo cô đến suốt đời

Suốt đời tôi chỉ theo một lớp

Suốt đời tôi học lớp cô thôi!”

 

Nguyễn Bính gửi cô giáo trẻ Mỹ Nhân

 

Không biết “lá đơn” này có đến được tay cô giáo trẻ đẹp hay không? Có lẽ

chỉ Nguyễn Bính và cô giáo ấy biết mà thôi. Nhưng qua “lá đơn” này ta

càng hiểu thêm Nguyễn Bính đa tình là thế, yêu là thế và làm thơ tình cũng

hay đến thế!

 

Họa: Đơn xin tình

 

Tôi yêu Cô mất rồi Cô giáo

Hình bóng Cô làm nát cả lòng

Ai bảo Trời sinh Cô đẹp quá

Làm tôi ngơ ngẩn cõi hư không

Đơn yêu chép sẵn riêng mình tôi

Tôi nguyện yêu Cô suốt Cả Đời

Bão tố mưa giăng tôi cũng mặc

Cả Đời tôi chỉ học Cô thôi./.

 

Toronto 3/10/2021

Nguyên Trần cứ nhìn Cô Giáo hoài

mà học hành cái gì.

Cô Giáo Mỹ Nhân đã làm chết

biết bao nhiêu là học trò.


No comments: