Saturday, October 30, 2021

OBITUARY LAN (CAROL) HÀN.

 

OBITUARY

 

Những anh chị nào đang ở California, nếu được xin dành thời gian đến tiễn đưa chị LAN (CAROL) HÀN đến nơi an nghỉ cuối cùng.  Thành thật cám ơn.

Cựu Học Sinh Phú Yên &

Chim Về Núi Nhạn.


No comments: