Thursday, October 7, 2021

RIP: GIÁO SƯ NGUYỄN PHỤNG LÃNH.

 

CVNN vừa được anh Nguyễn Hữu Trọng báo tin buồn là:

Thầy: NGUYỄN PHỤNG LÃNH 

(Nguyên giáo sư  toán trường Trung Học  Nguyễn Huệ TH, Phú Yên)

Đã mãn phần vào ngày 06 tháng 10

năm 2021

Tại TP. Nha Trang

 

HƯỞNG THỌ 80 TUỔI.

 

Toàn thể cựu HSPY xin thành kính chia buồn cùng tang quyến, và nguyện xin hương linh thầy sớm về cõi vĩnh hằng.

Vài hình ảnh anh Nguyễn Hữu Trọng đến viếng thầy.

Thay mặt BCH cựu HS-SV Phú Yên, anh Nguyễn Hữu Trọng đã đến viếng thầy Nguyễn Phụng Lãnh.

Hội Cựu Học sinh Nguyễn Huệ khóa 1967-1974 vô cùng thương tiếc báo tin:
Thầy Nguyễn Phụng Lãnh, nguyên giáo sư Toán Trường Nguyễn Huệ - Phú Yên, sau một thời gian bệnh nặng đã mất ngày 06/10/2021.
Khâm liệm vào ngày 07/10/2021.
Mai táng vào ngày 09/10/2021.
Linh cữu quàn tại nhà riêng, số 176 đường Thống Nhất, TP Nha Trang.
Hội Cựu học sinh Nguyễn Huệ khóa 1967-1974 thành kính chia buồn cùng gia đình Thầy. Cầu mong hương hồn Thầy sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.
No comments: