Friday, November 5, 2021

GIÁ XĂNG TĂNG- TĂNG ĐẾN BAO GIỜ? (VOA- GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Giá xăng tăng - tăng đến bao giờ?

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Giá xăng tăng - tăng đến bao giờ?”. Khủng hoảng năng lượng diễn ra trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, với giá xăng dầu, khí đốt, than, điện đều tăng cao, gây sức ép lên phục hồi kinh tế và làm cuộc sống của người dân thêm khó khăn. Nguyên nhân vì đâu và liệu giá xăng dầu có bình ổn hay là sẽ tiếp tục tăng?

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/1499306330469654


No comments: