Monday, May 16, 2022

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2566-2022 CHÙA VIÊN GIÁC OKLAHOMA (THƯỢNG TỌA THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 XIN MỜI XEM MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA NGÀY ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2566-2022 CHÙA VIÊN GIÁC TẠI OKLAHOMA, USA.  DO THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN TỔ CHỨC.

BAO GỒM: LỄ CẦU SIÊU CHIẾN SĨ TRẬN VONG- ĐỒNG BÀO TỬ NẠN LỄ TẮM PHẬT & CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ HÁT MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN 2022.


THƯỢNG TỌA THÍCH NGUYÊN NGUYỆN.

No comments: