Friday, May 27, 2022

CÁM ƠN ANH (BẰNG SƠN)

 


Cám Ơn Anh


🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏


Giọt nước mắt từ đâu tuôn trên má

Khóc thương người chiến sĩ đã ra đi

Nơi mộ phần tên tuổi chẳng còn ghi

Rêu xanh phủ cỏ úa màu nắng cháy


Bao đông lạnh phủ mền sương an giấc

Đời lãng quên không tiếng hỏi câu chào

Nhớ hôm nào áo trận trấn đồn cao

Giờ vỏn vẹn dưới lòng ba tấc đất


Hỡi anh hùng máu Lạc Long bất khuất

Các anh là người chiến sĩ trận vong

Đã hy sinh cho nòi giống Tiên Rồng

Cho đất mẹ được thanh bình no ấm


Dòng huyết mạch vẫn chảy dài vô tận

Thắm tươi màu cờ tổ quốc vinh quang

Nơi mộ bia xin dâng nén hương tàn

Lời cảm tạ cúi đầu chào thương tiếc….🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺


Bằng Sơn

No comments: