Wednesday, May 11, 2022

TÌNH NON NƯỚC (BẰNG SƠN)

 


Tình Non Nước 

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

  

Thơ tôi viết mang tình yêu Tổ Quốc

Niềm cảm thông mgừời chiến sĩ anh hùng

Trước giặc thù vẫn khí phách ung dung

Nơi chiến địa luôn can trừơng bất khuất

 

Thơ tôi viết chứa chan dòng nước mắt

Cầu Hiền Lương mẹ đứng khóc chờ cha

Sao nở chia đôi ngã một màu da

Sông Bến Hải phú màu cờ tang trắng

 

Thơ tôi viết tình yêu em say đắm

Nợ đời trai xin hẹn một ngày mai

Giữ trong tim lời hứa hẹn lâu dài

Sẽ trở lại trong thanh bình no ấm

 

Thơ tôi viết từ những vùng lửa đạn

Tối không đèn ngồi nhìn hỏa châu rơi

Gởi về em dòng chữ thấm mực vơi

Như số phận người trai thời chiến loạn

 

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

 

Tình non nước

Bằng Sơn

No comments: