Wednesday, May 11, 2022

ĐẤT NƯỚC TÔI (PHAN LỤC)

 ĐẤT NƯỚC TÔI

Phan Lục
Tôi đã biết từ thời còn sơ học:

Đất nước tôi hình cong như chữ S

Trải dài từ Mông Cáy đến mũi Cà Mau*.

Phía Bắc ranh giới giáp sát nước Tàu.

Phía đông biển rộng một màu xanh biếc,

Phía tây một dãy Trường Sơn bát ngát,

Phía nam là một đồng lúa phì nhiêu.

Cha ông ta đã bỏ công rất nhiều

Xây dựng nên một giang sơn gấm vóc!

Dù phương Bắc có dã tâm xâm lược,

Vua dân ta vẫn chống trả kiên cường

Từ ngày khởi nghĩa của Hai Bà Trưng

Cho đến đời vua Quang Trung Nguyễn Huệ,

Bao chiến công hiển hách sao xiết kể

Khiến giặc thù phải cuốn gói về mau.

Dân ta không thể sống với giặc Tàu

Vì đó là một mối thù truyền kiếp!

Muốn dân ta không còn bị ức hiếp,

Chung tay đoàn kết triệt giống Tàu ô

Và tiêu diệt hết một lũ Hán nô

Để xây dựng một cơ đồ hùng mạnh!

 

* Tôi còn nhớ hồi tiểu học trước năm 1945, sách dạy: "VN hình chữ S từ Móng Cáy đến mũi Cà Mau" vì tính dọc theo bờ biển mới thấy vẽ cong như chữ S. Sau này mới có sách dạy: "VN từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau" thì đường vẽ không như chữ S. Vì thế, đừng viết cụm từ "VN hình cong như chữ S" trước "từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau". Nói cách nào cũng đúng cả chứ đừng bảo rằng ai nói sai.


No comments: