Saturday, May 14, 2022

NON CAO MÂY NGỦ (TUỆ NGA)

 


Non Cao Mây Ngủ

Trời xanh muôn trượng trùng trùng

Non Cao Mây Ngủ một vùng hoang vu

Gọi hồn cây cỏ thiên thu

Bốn bề lặng ngắt âm u gió trời ...

Quê Hương ! Biền biệt ... trùng khơi

Tấm lòng lữ khách cuối trời nghe mưa !

Cơn mưa dào dạt âm thừa

Tưởng như gió nổi mới vừa đêm qua, 

Thuyền lênh đênh ! Ơi giang hà !

Quê nhà vẫn đấy, quê nhà hoài mong !

Nghe chiều thương nhớ mênh mông ...

Niềm riêng ai gửi muôn trùng biển xanh

Có mang đi hết tâm tình ...

Có mang đi nỗi lòng mình ! Nước ơi !

Dặm ngàn sương trắng mù khơi

Bài Thơ lạc vận chơi vơi ... Sóng đùa !

Tại sao ? mình nghĩ vu vơ,

Quỹ Thời Gian, Hỏi ? Hỏi Thơ ? Thơ Cười !

Lại Thơ Thả Gió xa khơi

Ném xa hệ lụy, Ta Cười Với Thơ ...

Tuệ Nga


No comments: