Friday, May 6, 2022

CỤC DỮ TRỮ LIÊN BANG MỸ (FED) TĂNG LÃI SUẤT CHÍNH THÊM 0.5% LIỆU CÓ QUÁ TRỄ ĐỂ KÌM CHẾ LẠM PHÁT (VOA-GSTS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất chính thêm 0,5% - liệu có quá trễ để kìm chế lạm phát?

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề hôm nay là “Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất chính thêm 0,5% - liệu có quá trễ để kìm chế lạm phát? ”. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vừa tăng lãi suất chính lên 0,5%, mức tăng cao nhất trong 22 năm, nhằm kìm hãm lạm phát đang tăng cao, song nhiều nhà kinh tế lo ngại ngân hàng trung ương không thể ngăn chặn tình trạng giá tăng mà không gây ra suy thoái

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/684490956137692

No comments: