Sunday, May 15, 2022

SAIGON ƠI (DT)

 DT

Saigon ơi

còn đâu khuê các sương màu tóc/ một dải tang đời tang quê hương. (Hình: Thận Nhiên)

lệ đẫm lòng ta mỗi tháng tư

tự độ tang thương ngập phố phường

đoạn trường ta biết đời ta nát

ngọc đá tan thành bao xót xa

cha ta thân thể gông cùng xích

đất trích chôn đời chôn ước mơ

ơ thờ qua chốn hành quân cũ

ngã mũ nghiêng chào bao bóng ma

mạ ta gầy guộc buộc lên vai

một gánh non sông để nuôi chồng

còn đâu khuê các sương màu tóc

một dải tang đời tang quê hương

ta đã xa rồi xa quê hương

bao nhiêu là nhớ nhớ cùng thương

mong ngày tươi sáng về trên phố

cho ngọn cờ vàng bay muôn phương.


No comments: