Wednesday, May 11, 2022

MÂY BÃO LỚN (NHẤT PHƯƠNG)

 


Mây Bão Lớn

 Nhất-Phương

 

Nếu đám mây kia tỏa xuống đời

từng chùm ly tử hững hờ rơi

Muôn trùng sẽ cuộn mình trong nước

Cũng đủ làm nên biển lệ trôi

 

Nếu đám mây kia tỏa xuống đời

cao xanh ngó đất mím môi cười

Đất làm sao biết trời quen thói

Rỉ rả mòn hao vạn kiếp người

 

Nếu đám mây kia tỏa xuống đời

Tàng cây trái muộn nở hoa tươi

Mùa sang tám hướng Uyên Ương hót

Rộn rả huyền mơ chuyện lứa đôi

 

Nếu đám mây kia tỏa xuống đời

Lửa cuồng xếp áo góp ngàn vui

Quay lưng nhường bước rừng thăm thẳm

trổi khúc an ca, lá mớm chồi

 

Nếu đám mây kia tỏa xuống đời

Hào quang vũ trụ sẽ buông lơi

Bốn phương, ngũ đại bừng sương mới

Vời vợi sông Thương,  biển Thái cười.

 

No comments: