Wednesday, May 25, 2022

NHỚ HƯƠNG BỒ KẾT (HUỲNH LƯƠNG)

 

Huỳnh Lương

 

NHỚ HƯƠNG BỒ KẾT.

 

Ngày xưa hai đứa nhà gần

Đem cây bồ kết anh trồng sân em

Rất mong em lớn thật nhanh

Gội hương bồ kết cho xanh đuôi gà...!

 

Cây bồ kết tỏa nhánh cành

Thời gian em cũng trở thành gái quê...

Bắt đầu em để tóc thề

Gội hương bồ kết bay về phía anh!

 

Thế rồi bom đạn chiến tranh

Anh vào quân ngũ em đành tha phương

Cái mùi bồ kết dễ thương

Theo anh ra tận chiến trường xa xăm...!

 

Mới mà đã mấy mươi năm

Kỷ niệm ngày ấy vẫn nằm ờ đây

Về quê tìm lại dáng gầy

Cái thời hai đứa thơ ngây nhất làng!

 

Trái bồ kết ngả màu than

Em không về hái anh man mác buồn

Anh kiềm dòng lệ chực tuôn

Mong kỷ niệm cũ em luôn nhớ hoài...!!!

 

Huỳnh Lương

 


No comments: