Sunday, May 15, 2022

THÁNG TƯ ĐEN (NGUYỄN THỊ LỆ DUNG)

  Nguyễn T. Lệ Dung 

Tháng Tư đen

 

Tháng Tư đen mẹ khóc nấc ầu ơ/ Cha con đã anh hùng vì quyết tử. (Hình: cvdvn.net)

Tháng Tư đen người mẹ già đổ lệ

Khóc con trai, tàn phế bởi chiến tranh

Xót thương con mang mộng ước không thành

Phải buồn khổ với bao điều không thể

Tháng Tư đen mẹ khóc nấc ầu ơ

Cha con đã anh hùng vì quyết tử

Chết tức tưởi tôn vinh gìn danh dự

Chí khí cha tài sản gửi con thơ

Con lớn khôn học sống giữ nhục vinh

Con đã hiểu vì sao Cha đã chết

Tấm gương cha bài ca hùng bất diệt

Tháng Tư về, lời hát được hồi sinh.


No comments: