Monday, May 16, 2022

THƯƠNG VỀ XỨ CŨ (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 

 Thương Về Xứ Cũ

 

Trời chớm hạ nhớ thương cố xứ

Nhớ  đường hoa nắng đổ rưng rưng

Con rạch nhỏ cầu tre lắt lẻo

Có  xuồng ai xuôi chậm ngập ngừng!

 

Thấy thật rõ  bạn hiền hàng xóm

Cô mĩm cười mái tóc bay bay

Cô cất tiếng :-mùa  hè anh trở lại

Tưởng anh quên?- vẫn nhớ nơi nầy!

 

Tôi trả lời : làm sao  quên được

Vì nơi nầy tôi  có người thương!

Ôi tình láng giềng thời tuổi ngọc

Đẹp như hoa hạ nở trong vườn!

 

Rồi tôi và nàng thân thiết nhau

Luôn dạo trong vườn bưởi vườn cau

Có lúc rong thuyền xuôi rạch nhỏ

Hái hoa sen hoa súng rực màu!!

 

 Đêm trăng  nhìn các nàng giã gạo

 Chày khua in nỗi nhớ vào lòng

Ngoài xa tiếng gàu sòng tát nước

Thêm giọng hò tình nở bến sông!

 

Sau mùa hạ  rời xa thôn xóm

Đường kiếm cung xuôi ngược chiến trường

Khi lửa tắt cúi đầu  thua cuộc

Kiếp lưu đày đất Bắc đau thương!

 

Ngót mười năm trở về xóm cũ

Tìm người thương chỉ thấy mồ xanh

Ôi vĩnh biệt… bóng nàng trong mắt lệ

Hồn vỡ đau từng bước lâm hành!

 

Nay viễn xứ  thương về xứ cũ

Mùa hạ nào thật rất xa xôi

Nhưng mặt ngọc  tóc bồng theo gió

Vẫn ẩn tàng mãi mãi trong tôi!

15-5-2022

Hàn Thiên Lương

No comments: