Friday, May 13, 2022

BẠN TÔI (LÊ TUẤN)BẠN TÔI

Bạn tôi đôi mắt đăm chiêu
Dường như muốn nói đôi điều cùng ai
Vết nhăn vầng trán thiên tài
Gánh bao phiền muộn, đôi vai phong trần.

Binh đao loạn thế chia phần
Buồn theo vận nước xoay vần đổi thay
Đoạn trường ai bước mới hay
Nâng ly uống cạn đắng cay phận người.

Nỗi đau không nói thành lời
Nửa đem chôn dấu, nửa khơi trong lòng
Quên đi gánh nợ tang bồng
Nghiêng theo chiến sử, nát vòng trầm luân.

Bạc màu áo trận quân nhân
Trai thời ly loạn thế nhân vô thường.
Một thời oai dũng xa trường
Ngày nay an phận thủ thường mà đau.


Từ khi non nước thay màu
Trong tim uất nghẹn, lệ sầu nhẹ rơi.
Hồn thiêng sông núi gọi mời
Từ nay ta sẽ dựng trời đất riêng.

AET Lê Tuấn
người lính già chưa giải ngũ

No comments: