Saturday, May 21, 2022

MẸ VIỆT NAM (HOÀNG NHẬT THƠ)

 

HOÀNG NHẬT THƠ

 

Mẹ Việt Nam vo gạo bằng nước mắt

(Mượn câu này từ bài viết của sư tỷ HSK)

Con lao tù đếm giọt máu tính thời gian

Bao trẻ thơ lượm rác nhặt khoai lang

Ăn đở đói trong vinh Quang cộng sản

 

Đảng “giải phóng” người dân thành vô sản

Em điên khùng mê sảng...thuyền vượt biên

Hải tặc hiếp... em kinh hoảng hoá điên

Cha tan xác những miền Đảng “giải phóng”

 

Thương phế binh thân tàn lê cuộc sống

Nơi vỉa hè nhìn chiếc bóng thời gian

Bóng gục đầu khắp đường phố lang thang

Rồi tan biến trong quê hương “thống nhất”

 

Lính cộng hoà tuẫn tiết trong uất ức

Nước còn đây...căm tức phải buông tay

Nhìn quê hương bị giặc cộng đọa đày

Lòng căm hận một ngày Ba Mươi ấy

 

Anh tuẫn tiết để mắt không nhìn thấy

Lũ giặc thù vào cưỡng chiếm quê hương

Người ra tù lao mình vào đại dương

Hy vọng sống để tìm đường phục quốc

 

Nơi xứ người bao năm thân vong quốc

Ý chí còn nhưng lực bất tòng tâm

Để đêm đêm giấc ngủ mộng âm thầm

Ngày quê mẹ...hờn căm thành quật khởi.

 

4-14-22

Hoàng Nhật Thơ

No comments: