Wednesday, May 4, 2022

SÀI GÒN MỘT THỜI ĐỂ NHỚ .

 Saigon một thời để nhớSài Gòn có bến Chương Dương,

Có Dinh Độc Lập, có đường Tự Do 

Có Chợ Quán, có Cầu Kho,

Bến xe Lục Tỉnh, con đò Thủ Thiêm 


Có ôtô buýt khắp miền, 

Vườn chơi có Thảo Cầm Viên, 

Tao Đàn Bến Thành đã tiếng tăm vang

Chợ Cầu Ông Lãnh lại càng nên đi 


Xe đò, xe máy, taxi Bình Tây, 

Khánh Hội ngại gì xa xôi


Chánh Hưng, Phú Nhuận đây rồi

Thị Nghè, Tân Định nhiều nơi còn chờ 

Trải bao thay đổi đến giờ

Khắp nơi đã rợp bóng cờ đảng gian

Sài Gòn - thủ phủ Việt Nam

Mai này kiến thiết mở mang còn nhiều.


Sài Gòn có bến Chương Dương,

Có Dinh Độc Lập


             Có đường Tự Do

                 Có Chợ Quán

Có Cầu Kho


Bến xe Lục TỉnhCon đò Thủ ThiêmCó ôtô buýt khắp miền,

Vườn chơi có Thảo Cầm Viên, Tao ĐànBến Thành đã tiếng tăm vangChợ Cầu Ông Lãnh lại càng nên
Xe đò, xe máy, taxiBình Tây, Khánh Hội ngại gì xa xôi
Chánh Hưng, Phú Nhuận đây


Thị Nghè, Tân Định nhiều nơi còn chờ
-- 


No comments: