Friday, May 27, 2022

ĐỒNG RÚP CỦA NGA LÊN GIÁ SO VỚI CÁC NGOẠI TỆ MẠNH, BẤT CHẤP LỆNH TRỪNG PHẠT (VOA- GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Đồng rúp của Nga lên giá so với các ngoại tệ mạnh, bất chấp các

lệnh trừng phạt

Bất chấp việc các nước phương Tây trừng phạt, đồng rúp của

Nga đã phục hồi giá trị, thậm chí còn lên giá cao so với đô la

hoặc euro nếu xét trong khoảng vài năm gần đây. Giáo sư Khương

Hữu Lộc sẽ phân tích về vấn đề này.

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos

/1046790915926992

No comments: