Monday, May 23, 2022

TỬ SINH (VƯƠNG ĐỨC LỆ)

 


Ông Vương Đức Lệ bị ung thư phổi, bác sĩ lắc đầu, cho đưa về nhà “săn sóc” và “chờ”. Tôi thường cùng ông Đinh Cường đến thăm, thấy đeo cái ống dưỡng khí trên lỗ mũi. Điều kỳ lạ là Vương Đức Lệ đang ở điểm cuối của cuộc đời mà vẫn làm thơ được. Bịnh trở nặng, ngất xỉu, tỉnh dậy, làm thơ.

 “Mong con, cha mẹ đợi? 

Nhớ em, ba chị chờ?”

 Và chú em út cũng còn trông anh sao? Mong manh chỉ một đường sinh tử. Hai ngả âm dương một lối vào” 

Một lần khác, ông lại ngất xỉu, tưởng đi luôn, gia đình gọi xe cứu thương đưa vô bệnh viện cấp cứu. Ông tỉnh dậy, thấy mình còn sống, reo lên 


“Tử thần bắt hụt ta lần nữa.

 Bạn mới mừng chung khóa nỗi vui.

 Bạn cũ buồn riêng ly rượu phạt.

Ôm vai bá cổ ngẩn ngơ cười!

”Và rồi, ông bình tĩnh chờ đợi.

”Bàn tay nào vuốt mắt tôi.

 Ngón nào bấm nút châm mồi hỏa thiêu?

Trăm năm mộng ước còn nhiều.

 Trần gian nào dễ đủ điều nỉ non.

 Tử sinh nẻo thuộc đường mòn.

Âm dương đôi ngả vuông tròn đó thôi!” 

Vương Đức Lệ mất vào đầu năm 2008.

No comments: