Sunday, May 22, 2022

VỌNG CÕI HƯ VÔ (PHAN TẤN HẢI & NGUYỄN NGỌC PHÚC)

 

Phan Tấn Hải & Nguyễn Ngọc Phúc

Vọng cõi hư vô

Này cô cô ni nhỏ/ Xin giữ đời biển lặng/ Xin đừng cười khúc khích/ Khi tụng những lời kinh. (Hình: Triết Trần)

 

Này cô cô ni nhỏ
Xin giữ thật vắng lặng
Chân dịu dàng bước đi
Đừng lay chiều đang ngủ
Bên cạnh tiếng chuông chùa
Vọng về cõi hư vô

Này cô cô ni nhỏ
Xin giữ đời biển lặng
Xin đừng cười khúc khích
Khi tụng những lời kinh
Sợ hồn tôi nghiêng ngả
Vỡ theo tiếng ê a

Này cô cô ni nhỏ
Khi chép những dòng kinh
Xin chấm thêm dấu nặng
Vào chữ tôi cuối cùng
Kẻo khờ khạo sa ngã
Sám hối cả trăm năm

Này cô cô ni nhỏ
Bên bờ vực tội lỗi
Có gã khờ dại bước
Mon men vào khổ lụy
Núp dưới bóng từ bi
Muôn đời nguyện câm nín
Cạnh bên tiếng chuông chiều
Vọng về cõi hư vô

 

No comments: