Thursday, August 4, 2022

BẠN CÙNG TRƯỜNG (KHANH NGUYEN)

 


BẠN CÙNG TRƯỜNG

 

TG Khanh Nguyen

(tặng bạn thuyvu )

 

Ta về hội khóa bạn ta

Mọi người cứ ngỡ người ta , của mình .

Bạn tôi trông thật là xinh

Miệng cười môi đỏ lên hình thật tươi .

 

Quần viên dây thắt ánh ngời

Gặp nhau tay bắt mặt thời hân hoan .

Các nàng sửa soạn chu toàn

Váy quần, áo guốc, trang đoan ... mỹ miều.

 

Trên đầu mái tóc phong phiêu

40 năm để một chiều nhớ thương .

Bạn già , bạn trẻ mà vương

Tưởng như không nhận cùng trường năm xưa .

 

Gặp rồi xin đáp với thưa

Trong lòng cảm thấy như vừa mới quen .

Nữa đời vất vả đua chen

Công thành , danh toại, hàn huyên...quây quần.

 

40 năm đã xa trường

Người nam kẻ bắc vẫn thường nhớ nhau .

Gặp rồi tình bạn khắc sâu

Từ trong tiềm thức có nhau suốt đời .

Câu thơ mình sẽ chuyển lời

Cùng trường bạn cũ muôn đời không quên .

No comments: