Wednesday, August 24, 2022

MÀU HOA CÀI ÁO (THƠ- DƯ THỊ DIỄM BUỒN/ TUỆ TÂM - DIỄN NGÂM)

 https://www.youtube.com/watch?v=3K0xyZ-l3lU


MÀU HOA CÀI ÁO | Thơ: Dư Thị Diễm Buồn | Diễn ngâm: Tuệ Tâm

MÀU HOA CÀI ÁO Thơ: Dư Thị Diễm Buồn Diễn ngâm: Tuệ Tâm #thơ_truyện_online MÀU HOA CÀI ÁO DTDB Con hỏi mẹ: Sao cài hoa màu trắng? Vào những ngày báo hiếu lễ Vu Lan? Sao không cài hoa hồng thắm cao sang? Mẹ khẽ bảo: Mẹ không còn có mẹ! Trong vũ trụ muôn loài đều có mẹ Kẻ vô ...

No comments: