Friday, August 19, 2022

VIETTEL MUỐN LÀM CHIP CÔNG NGHỆ CAO, NHƯNG CÓ BAO NHIÊU CƠ HỘI THÀNH CÔNG (VOA-GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Viettel muốn làm chip công nghệ cao, nhưng có bao nhiêu cơ hội thành công?

Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Viettel muốn làm chip công nghệ cao, nhưng có bao nhiêu cơ hội thành công?”. Viettel mới đây đề xuất với chính phủ cho họ nghiên cứu, sản xuất chip. Với nền tảng của Việt Nam và đặt trong bối cảnh trên thế giới đã xác lập những hãng và những nước chiếm ưu thế vượt trội về nghiên cứu, chế tạo chip, ý tưởng của Viettel có cơ hội thành công ra sao?

 

https://www.youtube.com/watch?v=nwE06O0-ayg

No comments: