Wednesday, August 3, 2022

TỪ GIÃ THẦY TÔ VĂN LAI (BẰNG SƠN)

 


Từ Giã thầy Tô Văn Lai

 

🍂🍂🍂🍂🍁🍁🍁🍁🍁🍂🍂🍂🍂🍂🍂

 

Nắng Bolsa làm ửng hồng đôi má

Hay lệ tràn cay mắt tiễn người đi

Áng mây buồn u uẩn phút biệt ly

Theo làn gió nhẹ run niềm thương nhớ

 

Thẩy xa rồi nhưng lòng sao cứ ngỡ

Người bên ta như mới tựa hôm nào

Lời ân cần dẫn dắt vượt gian nan

Câu khích lệ không chùn chân nản chí

 

Ngày Chúa gọi Phê rô nằm yên nghỉ

Nóc giáo đường dồn dập tiếng chuông vang

Nhạc tiễn đưa réo rắt tiếng suối ngàn

Hoa giã biệt đượm muôn vàn hương sắc

 

Xa thật rồi không còn trông thấy mặt

Xin cúi đầu cảm kích một tài danh

Một cuộc đời bình dị chẳng phân tranh

Một di sản văn chương đầy hiện thực

 

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

 

Bằng Sơn

No comments: