Saturday, August 6, 2022

VU LAN NHỚ MẸ (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 

Vu Lan Nhớ Mẹ

 

Vu Lan thương nhớ me hiền

Nghìn thu mẹ biệt nơi miền cao xanh.

Nhớ xưa trong mái nhà tranh

Muối dưa cơm cháo chỉ dành cho con.


Tháng ngày cha trảy nước non

Đêm đêm tựa cửa mỏi mòn chờ trông.

Trưa chiều dầu dãi ven sông

Mò cua bắt cá xót lòng vì con!


Tấm thân ngày tháng mõi mòn

Tóc xanh úa héo như gòn trắng phau.

Quê hương vào cuộc bể dâu

Khóc cha chết trận mái đầu khăn tang!


Đời buồn thêm cảnh lầm than

Vào vùng kinh tế muôn ngàn điêu linh

Khổ đời giữa cõi ba sinh

Mẹ tôi gục ngã cam đành xa con!


Mồ mẹ hiu quạnh thật buồn

Sè sè nấm đất nắng sương đêm ngày!

Nay con lưu lạc xứ ngoài

Cõi lòng đau xót nhớ hoài mẹ ơi!


Vu lan kính nguyện vạn lời:

-Mẹ tôi an lạc cõi trời thiên thu!!

 

5-8-2022

                               Hàn Thiên Lương

No comments: