Wednesday, August 24, 2022

RIP: ANH HUỲNH TẤN ĐẠT.

 

 

CVNN vừa được TONY THÁI (cựu HSPY) báo tin buồn cậu của em và cũng là em của thầy HUỲNH DIỆU (cựu Hiệu Trưởng Bồ Đề) là anh:

 

HUỲNH TẤN ĐẠT

Pháp danh: QUẢNG TRÍ ĐẠO

 

Vừa mãn phần vào lúc 6:25 chiều ngày 11 tháng 8 năm 2022

Tại TP. Anaheim, California USA.

 

HƯỞNG THỌ 72 TUỔI

 

Toàn thể cựu Học Sinh Phú Yên và CVNN thành thật chia buồn cùng em Tony Thái và tang quyến.

 

Nguyện xin hương linh anh Huỳnh Tấn Đạt sớm về cõi Phật.

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU. 

CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN &

CHIM VỀ NÚI NHẠN
  • XIN XEM CÁO PHÓ 


No comments: