Saturday, August 20, 2022

MẸ (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 

Mẹ


 

“Chiều chiều ra đứng ngã sau

Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”

 

         

Mẹ là núi biển tình yêu

Vì con xuôi ngược vạn chiều gió mưa.

Công lao đong mấy cho vừa

Nuôi con khôn lớn mấy mùa gian nan.

Lời ru mẹ tựa cung đàn

Nhịp theo tiếng võng qua ngàn đêm thâu.

Nay dù ai lạc nơi đâu

Vẳng nghe lời mẹ nhớ mầu quê hương.

Mẹ là giọt nắng tình thương

Sưởi hồn con ấm nẻo đường chiều đông.

Suốt đời mẹ chỉ chờ mong

Bé thơ khôn lớn nối dòng sử xanh.

Nhớ xưa cha mãi lâm hành

Nửa đời chinh phụ mẹ đành cô đơn.

Mẹ là hình ảnh nước non

Mẹ là gấm vóc cội nguồn thủy chung.

Chúng con xin hứa kiên trung 

Thương nhà nhớ nước cho lòng mẹ yên!

 

Hàn Thiên Lương

No comments: