Wednesday, August 3, 2022

NGỘ ĐỘC THƠ (NGUYỄN HÀN CHUNG)

 Nguyễn Hàn Chung

Ngộ độc thơ

Em bảo rằng tôi ngộ độc thơ/ từ sang phương viễn ngấm bơ vơ. (Tranh: Đinh Trường Chinh)


Em bảo rằng tôi ngộ độc thơ

từ sang phương viễn ngấm bơ vơ

bây chừ mãn tính không sao chữa

bệnh đã di căn tới cõi bờ

Tôi đâu có phải như virus

tàn hại sinh linh khắp thế gian

tôi chỉ mong ai cười tá lả

mong tình cũ, mới thấm từng trang

Thơ tôi không độc đâu yêu ạ

có độc cũng như thổ địa mà!

em lượm những bài tôi mót chữ

trong nhúm cành khô kín đáo hoa

Tuổi còn nhiêu nữa mà không độc

một cái mươi mười hết nổi nênh

không độc tôi còn trơ cái xác

phàm thôi không đáng phải kiêng khem

Nếu như tôi ngộ mà không độc

giá như tôi độc mà không ngộ

ai sẽ khoèo trăng thả sáng đêm!


No comments: