Monday, August 29, 2022

VỢ HIỀN (BẰNG SƠN)

 


Vợ Hiền

 

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

Thương vợ hiền từ khi se kết tóc

Chia buồn vui theo ngày tháng năm dài

Nóng hạ về hay mưa ướt lạnh vai

Tình chồng vợ phú bần không quản ngại

 

Thương vợ hiền từ bàn tay mềm mại

Ngón thon dài da trắng búp măng tre

Ngồi ru con chờ đợi lúc anh về

Trên bàn gỗ bữa cơm chiều giản dị

 

Thương vợ hiền suốt đêm dài không nghỉ

Lo cho chàng nàng trăn trở năm canh

Bát canh ngon tô cháo nóng hương hành

Mau giải cảm sớm phục hồi sức lực

 

Thương vợ hiền dùng vần thơ nét bút

Viết đôi dòng cảm tạ nghĩa tào khang

Gối bên chăn như nốt nhạc cung đàn

Long bên Phụng nghĩa đá vàng biển tận

 

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

Bằng Sơn

CVNN

 

 


No comments: